Prevádzka
 • TRUST System s.r.o.
  Mikovíniho 4, 917 01 Trnava
  Slovenská republika
Fakturačné údaje
 • TRUST System s.r.o.
  Jiráskova 19, 917 01 Trnava
  Slovenská republika

 • IČO: 36249343
 • IČ DPH: SK2020167270
 • Spoločnosť je zapísaná v ORSR Trnava, Odd.Sro.,vložka c.: 13497/T
Dozorný orgán
 • Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
 • Trhová 2, 917 01 Trnava 1
 • odbor výkonu dozoru
 • tel. č.: 033/ 5512 689 - 90
 • fax. č.: 033/ 5512 656
 • e-mail: tt@soi.sk
Obchodné oddelenie
+421 33 / 2933 120
Andrej Kopáč
Obchodník
+421 33 / 2933 121
Peter Podolan
Obchodník
+421 33 / 2933 122
Ľudovít Faguľa
Obchodník
+421 33 / 2933 123
Servisné oddelenie
Branislav Bajzík
Vedúci servisného oddelenia
+421 33 / 2933 114
Marek Belokostolský
Servisný technik
+421 33 / 2933 125